Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-08-22T12:15:45Z Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn hai hàm thuộc nhóm hàm thống kê , đó là hàm COUNTA và hàm COUNTIF , và lần này mình sẽ...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm COUNT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn hai hàm thuộc nhóm hàm thống kê, đó là hàm COUNTA và hàm COUNTIF, và lần này mình sẽ gửi đến các bạn cách sử dụng, ví dụ cơ bản về hàm COUNT trong excel.

Mời các bạn theo dõi chi tiết.

1. Công Dụng Của Hàm COUNT Trong Excel.

Hàm COUNT có tác dụng đếm số ô dữ liệu kiểu số trong vùng tham chiếu.

2. Công Thức Của Hàm COUNT Trong Excel.

Hàm COUNT có công thức như sau:

=COUNT(value1,value2,...)

Trong đó:

- Value1,value2,...: Chứa tối đa 30 vùng giá trị để đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số.


- Các tham số có thể là số, ngày tháng, hoặc chuỗi đại diện cho số đều được tính. Giá trị lỗi, hoặc chuỗi không thể chuyển đổi sang số được bỏ qua.

3. Ví Dụ Của Hàm COUNT Trong Excel.

Giả sử mình có bảng tính như bên dưới.Bây giờ mình muốn đếm số phiếu đã được xuất, và công thức triển khai như sau: =COUNT(E2:E10)


Kết quả là có 8 phiếu được xuất, các bạn có thể quan sát bằng mắt để kiểm chứng lại kết quả.


Mình thử thêm phiếu vào ô E6, và kết quả của công thức đã tự động thay đổi theo.


Như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn công dụng, công thức và ví dụ cơ bản về hàm COUNT rồi, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm COUNT Trong Excel Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn hai hàm thuộc nhóm hàm thống kê , đó là hàm COUNTA và hàm COUNTIF , và lần này mình sẽ...

Bài Mới Nhất: