Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-06-27T05:59:23Z Mời các bạn xem tác dụng, ý nghĩa và ví dụ cơ bản về hàm Counta trong excel qua bài viết chi tiết bên dưới.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Counta Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Mời các bạn xem tác dụng, ý nghĩa và ví dụ cơ bản về hàm Counta trong excel qua bài viết chi tiết bên dưới.

Đây là một hàm thuộc nhóm hàm thống kê trong excel, cũng là một hàm excel cơ bản rất hay được sử dụng.

1. Công Dụng Của Hàm Counta Trong Excel.

Hàm Counta có tác dụng đếm số ô không trống trong danh sách các đối số

2. Công Thức Của Hàm Counta Trong Excel.

Hàm Counta có cú pháp như sau:

=COUNTA(Value1,[Value2],...)

Trong đó:

- Value1, Value2...là danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số, Value 1 là tham số bắt buộc cần phải có.

Chú ý:

- Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ ô trống.

- Trường hợp không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi các bạn sử dụng hàm Count.

- Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó thì sử dụng hàm Countif nhé

3. Ví Dụ Về Hàm Counta Trong Excel.

Giả sử ta có một bảng tính như bên dưới, ở cột Ghi Chú có đánh dấu X là các sản phẩm còn hàng, hết hàng thì để trống


Bây giờ chúng ta muốn biết có bao nhiêu sản phẩm còn hàng, ta triển khai công thức như sau:

=COUNTA(D2:D6)


Kết quả là 4 sản phẩm còn hàng


Mở rộng hơn, giả sử điền 1 giá trị logic vào ô D3, thì kết quả sẽ thay đổi


Hay điền ngày tháng vào chẳng hạn, hàm Counta vẫn đếm được


Vậy chúng ta chốt lại là hàm Counta sẽ đếm những giá trị không là ô trống, nghĩa là đếm mọi thứ trừ rỗng ra, chỉ cần nhớ vậy là được, chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Đã từng rất sợ excel, dẫn đến ghét excel, và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel, thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy website này. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Counta Trong Excel Mời các bạn xem tác dụng, ý nghĩa và ví dụ cơ bản về hàm Counta trong excel qua bài viết chi tiết bên dưới.

Bài Mới Nhất: