Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2021-05-07T13:07:35Z Thủ Thuật Excel  sử dụng cookie, có nhiều loại cookie khác nhau được sử dụng trên website này, do vậy chúng tôi muốn các bạn biết cookie...

CHÍNH SÁCH COOKIE

Thủ Thuật Excel sử dụng cookie, có nhiều loại cookie khác nhau được sử dụng trên website này, do vậy chúng tôi muốn các bạn biết cookie là gì? mục đích của việc sử dụng cookie và những loại cookie được sử dụng trên website.

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách về cookie bất cứ khi nào thấy cần thiết đảm bảo đúng theo quy định của liên minh châu âu và các bên thứ ba liên quan. Phiên bản mới nhất của chính sách về cookie này là vào: 22/10/2017.

Cookie Là Gì?

Cookie là một bộ phận dữ liệu mà một trang web gửi đến trình duyệt của các bạn, mà có thể được lưu trữ trong hệ thống của các bạn. Cookie còn giúp điều chỉnh các thông tin mà trang web cung cấp khi các bạn quay lại vào trang web này. Nếu trong một thời gian dài hoặc hết hiệu lực thì cookie sẽ bị xóa.

Cookie Của Thủ Thuật Excel.

Trên website có cả cookie tạm thời và ổn định được sử dụng. Với cookie tạm thời chúng tôi muốn nói tới cookie được lưu giữ trong bộ nhớ ở phiên truy cập của người dùng trên trang. Những cookie này không tiếp tục tồn tại với hệ thống của người dùng.

Cookie ổn định giúp chúng tôi nhận ra các bạn bất cứ khi nào các bạn quay trở lại trang web lần thứ hai trở lên, điều này sẽ giúp ích cho các bạn không phải cài đặt lại những cài đặt đã cài đặt ở lần truy cập trước đó. Và nó được lưu trữ trên hệ thống, ổ cứng và trình duyệt của các bạn.

Chấp Nhận, Điều Chỉnh, Xóa Cookie.

Bằng việc truy cập vào website mà không điều chỉnh lại cookie đồng nghĩa với việc các bạn đã cung cấp sự chấp thuận của mình.

Nếu các bạn không muốn chúng tôi cài đặt cookie trên thiết bị của mình các bạn có thể từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt hoặc lựa chọn trên trình duyệt web của các bạn.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa rằng việc điều chỉnh cookie chúng tôi có quyền thực hiện bất cứ thời gian nào mà chúng tôi thấy phù hợp và có lợi cho các bạn nhất.

Copyright © 2019 Thủ Thuật Excel - Bảo Lưu Mọi Bản Quyền
5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: CHÍNH SÁCH COOKIE Thủ Thuật Excel  sử dụng cookie, có nhiều loại cookie khác nhau được sử dụng trên website này, do vậy chúng tôi muốn các bạn biết cookie...