Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2021-10-13T10:29:22Z Chúng ta sử dụng tiếng Việt có dấu, đó là điều hiển nhiên, nhưng các  phần mềm  thì không hẳn khi nào sử dụng tiếng Việt có dấu nó cũ...

Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Chúng ta sử dụng tiếng Việt có dấu, đó là điều hiển nhiên, nhưng các phần mềm thì không hẳn khi nào sử dụng tiếng Việt có dấu nó cũng nhận, và cách duy nhất là chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang tiếng Việt không dấu, đây là hướng dẫn bỏ dấu trên excel, còn với google sheet mời các bạn xem ở bài viết bỏ dấu tiếng Việt trong google sheets.

Có hai cách đơn giản để chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu, chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt hai cách nhé.

1. Chuyển Đổi Tiếng Việt Không Dấu Bằng Unikey

Đây là cách sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt Unikey để chuyển đổi, với Unikey thì có rất nhiều tiện ích, và đây cũng chính là phần mềm gõ tiếng Việt mà mình sử dụng nhiều nhất.


Đầu tiên bạn cần copy toàn bộ dữ liệu cần chuyển đổi, sau đó nhấn phím tắt Ctrl + Shift + F6 để mở công cọ Unikey Toolkit, để gọi được công cụ này thì bạn phải chạy Unikey trước đó nhé.
Sau đó kiểm tra xem bảng mã của bạn đang sử dụng là gì, tick vào Loại bỏ dấu sau đó nhấn Chuyển mã


Chọn OK nếu có cảnh báo thành công.


Sau đó dán vào cột B, các bạn sẽ thấy toàn bộ tiếng Việt có dấu đã chuyển thành không dấu hết rồi nhé


Tuy nhiên trong một vài trường hợp gặp lỗi khi chuyển, hãy tham khảo cách thứ hai này nhé

2. Chuyển Đổi Tiếng Việt Không Dấu Bằng VBA

Đây là cách sử dụng hàm tự tạo để chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu

Nhấn Alt + F11 để mở chương trình Microsoft Visual Basic For Applications, sau đó vào Insert - Module


Copy toàn bộ đoạn code bên dưới dán vào khung soạn thảo
Function ConvertToUnSign(ByVal sContent As String) As String

   Dim i As Long

   Dim intCode As Long

   Dim sChar As String

   Dim sConvert As String

   ConvertToUnSign = AscW(sContent)

   For i = 1 To Len(sContent)

    sChar = Mid(sContent, i, 1)

    If sChar <> "" Then

      intCode = AscW(sChar)

    End If

    Select Case intCode

      Case 273

        sConvert = sConvert & "d"

      Case 272

        sConvert = sConvert & "D"

      Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863

        sConvert = sConvert & "a"

      Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862

        sConvert = sConvert & "A"

      Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879

        sConvert = sConvert & "e"

      Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878

        sConvert = sConvert & "E"

      Case 236, 237, 297, 7881, 7883

        sConvert = sConvert & "i"

      Case 204, 205, 296, 7880, 7882

        sConvert = sConvert & "I"

      Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907

        sConvert = sConvert & "o"

      Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906

        sConvert = sConvert & "O"

      Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921

        sConvert = sConvert & "u"

      Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920

        sConvert = sConvert & "U"

      Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929

        sConvert = sConvert & "y"

      Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928

        sConvert = sConvert & "Y"

      Case Else

        sConvert = sConvert & sChar

    End Select

   Next

   ConvertToUnSign = sConvert

 End Function
Như hình này, sau đó tắt đi


Quay trở lại file excel, lúc này các bạn nhập công thức như sau:

=ConvertToUnSign(A2)

Và nhấn Enter


Kết quả đã chuyển đổi thành tiếng Việt không dấu, việc còn lại là copy công thức xuống các ô còn lại


Các bạn chú ý vì đây là hàm tự tạo, nên khi lưu file lại mà gửi đi mấy khác thì sẽ lỗi, muốn gửi đi mấy khác mà không lỗi thì các bạn một là copy lại các giá trị vừa chuyển đổi và dán value, hoặc lưu lại file với đuôi .xlsm nhé, chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel Chúng ta sử dụng tiếng Việt có dấu, đó là điều hiển nhiên, nhưng các  phần mềm  thì không hẳn khi nào sử dụng tiếng Việt có dấu nó cũ...

Bài Mới Nhất: