Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-07-29T03:00:47Z Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn một đoạn code vba để  đếm các ô được tô màu trong excel  rồi, và ở bài viết đó mình c...

Tính Tổng Các Ô Được Tô Màu Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn một đoạn code vba để đếm các ô được tô màu trong excel rồi, và ở bài viết đó mình cũng có nói sẽ giới thiệu một đoạn code khác có thể vừa đếm số ô có màu trong excel và lại có thể tính luôn tổng các ô chưa màu.

Mình lấy luôn ví dụ ở bài viết trước để các ban có thể so sánh hai cách và dễ theo dõi hơn


Các bạn nhấn phím tắt Alt + F11 để mở cửa sổ vba lên sau đó chọn Sheet1 (Sheet mà bạn muốn thực hiện tính toán) và vào Insert - Module


Copy đoạn code bên dưới dán vào cửa sổ soạn thảo
Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)

Dim rCell As Range

Dim lCol As Long

Dim vResult

lCol = rColor.Interior.ColorIndex

If SUM = True Then

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)

End If

Next rCell

Else

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = 1 + vResult

End If

Next rCell

End If

ColorFunction = vResult

End Function
Như hình


Tắt cửa sổ vba đi và quay lại file excel lúc nãy.

Bây giờ muốn đếm số ô chứa màu trong excel bạn sử dụng công thức như sau:

=COLORFUNCTION(A1;A1:D2;0)

Trong đó: 

- A1 chính là ô được tô màu, bạn có thể chọn các ô có màu khác như C1 hay là B2

- A1:D2 sẽ là khoản cần tính toán

- 0 là giá trị mà bạn muốn tính số ô có màu 


Kết quả là có 5 ô được tô màu.


Còn nếu muốn tính tổng các ô có màu thì sử dụng công thức excel:

=COLORFUNCTION(A1;A1:D2;1)

Các bạn chú ý điều kiện là 1 nhé, ở trên 0 sẽ đếm ô có màu mà thôi 


Kết quả sẽ là 25


Vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu cách sử dụng code vba để tính toán theo điều kiện rồi. Nếu thấy bài viết hay hãy share cho mọi người cùng xem bạn nhé, chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Tính Tổng Các Ô Được Tô Màu Trong Excel Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn một đoạn code vba để  đếm các ô được tô màu trong excel  rồi, và ở bài viết đó mình c...

Bài Mới Nhất: