Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2021-10-13T10:26:06Z   Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu trong google sheets .

Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Google Sheets

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu trong google sheets.


Để bỏ dấu tiếng Việt trong excel chúng ta có thể sử dụng vba hoặc ứng dụng Unikey, còn với google sheets thì chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu vô cùng đơn giản bằng cách sử dụng công thức.


Đây là đoạn văn bản tiếng Việt có dấu, và chúng ta sẽ loại bỏ dấu đi.Để loại bỏ dấu tiếng Việt trong google sheets các bạn copy công thức sau vào ô B2.

=ArrayFormula(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(A2:A3;"[áàạảãăắằặẳẵâấầậẩẫ]";"a");"đ"

;"d");"[éèẹẻẽêếềệểễ]";"e");"[íìịỉĩ]";"i");"[óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ]";"o");"[úùụủũưứừựửữ]";"u");"[ýỳỵỷỹ]";"y"))


Nhấn enter.Kết quả dấu đã được loại bỏ.Để chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu và chuyển luôn thành chữ thường thì hãy kết hợp hàm Lower vào như sau:

=ArrayFormula(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Regexreplace(Lower(A2:A3);"[áàạảãăắằặẳẵâấầậẩẫ]";"a");"đ"

;"d");"[éèẹẻẽêếềệểễ]";"e");"[íìịỉĩ]";"i");"[óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ]";"o");"[úùụủũưứừựửữ]";"u");"[ýỳỵỷỹ]";"y"))


Nhấn enter.Kết quả.Chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Google Sheets   Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu trong google sheets .

Bài Mới Nhất: