Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-10-15T03:25:38Z Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH, một hàm ngày tháng năm được sử dụng hàng ngày trong lĩnh vực nhân sự, kế toá...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm MONTH Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH, một hàm ngày tháng năm được sử dụng hàng ngày trong lĩnh vực nhân sự, kế toán...

1. Mô Tả.

Hàm MONTH trả về tháng của một ngày được biểu thị bằng số serial trong excel.

2. Cú Pháp.

Hàm MONTH có cú pháp rất đơn giản như sau:

=MONTH(serial_number)

➤ serial_number: Là ngày được biểu hiện bằng số serial muốn tính giá trị tháng.

3. Ví Dụ.

Để hiểu hơn ứng dụng của hàm MONTH, các bạn quan sát ví dụ cụ thể dưới đây.


Để tính Tháng Xuất hàng chúng ta sử dụng công thức như sau: =MONTH(C2)


Kết quả số tháng đã được tính toán như yêu cầu.


Mở rộng hơn một chúng, chúng ta sẽ tính Thành Tiền của tháng 1 chẳng hạn, công thức triển khai:

=SUMIF(E2:E8;1;D2:D8)

➤ Tips:
Hàm SUMIFS Trong Excel


Kết quả


Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về hàm MONTH trong excel, hy vọng kiến thức này sẽ có ích cho các bạn, chúc các bạn thành công.


 

GIỚI THIỆU: THUTHUATEXCEL.COM

Là một chuyên trang chia sẻ về các thủ thuật excel và kiến thức tin học văn phòng, tại đây bạn có thể tự học kiến thức cũng như gửi các thắc mắc của mình về những gì liên quan đến excel và tin học văn phòng.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm MONTH Trong Excel Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH, một hàm ngày tháng năm được sử dụng hàng ngày trong lĩnh vực nhân sự, kế toá...

Bài Mới Nhất: