Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2022-04-12T02:29:46Z   Hàm MAXA trong excel, hướng dẫn sử dụng và ví dụ minh họa.

Hàm MAXA Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Hàm MAXA trong excel, hướng dẫn sử dụng và ví dụ minh họa.

CÔNG DỤNG CỦA HÀM MAXA

Hàm MAXA là hàm trả về kết quả là giá trị lớn nhất của các giá trị bao gồm kiểu số, kiểu chữ, kiểu logic.

CÔNG THỨC HÀM MAXA

=MAXA(value1,value2,...)

Chú ý:

Các tham số có thể là số, ô rỗng, giá trị logic, hoặc chuỗi đại diện cho giá trị số.

Nếu các đối số là một mảng hoặc vùng tham chiếu thì hàm những ô trống, chứa giá trị logic, chuỗi, hay giá trị lỗi đều được bỏ qua.

Nếu các đối số là giá trị logic thì TRUE được hiểu là 1, FALSE được hiểu là 0.

VÍ DỤ MINH HỌA

Tìm giá trị lớn nhất của các giá trị từ ô A1 đến ô D1, kết quả trả về sẽ là 1, vì ở đây TRUE tương ứng với 1 và nó là giá trị lớn nhất.


Chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hàm MAXA Trong Excel   Hàm MAXA trong excel, hướng dẫn sử dụng và ví dụ minh họa.

Bài Mới Nhất: