Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2020-06-10T04:20:10Z Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn b...

Xóa Khoảng Trắng Thừa Trong Word

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn bản của bạn thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Ở trên excel thì chúng ta xóa khoảng trắng thừa bằng hàm, còn ở word thì không có hàm cho chúng ta sử dụng trong trường hợp này.

Như ở ví dụ này, có nhiều khoảng trắng không cần thiết giữa các từ, chúng ta sẽ xóa đi và để lại 1 khoảng trắng phù hợp.


Các bạn nhấn phím tắt Ctrl + H để gọi hộp thoại Find And Replace

Chọn Replace

Find What: Gõ ( ){2,}

Replace With:/1

Check box vào Use Wildcards

Sau đó nhấn vào Replace All


Nhấn OK khi được hỏi


Kết quả các khoảng trắng không cần thiết đã biến mất, chỉ để lại một khoảng trắng hợp lý cách nhau ở các chữ.


Chúc các bạn thành công


 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Xóa Khoảng Trắng Thừa Trong Word Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn b...

Bài Mới Nhất: