Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2020-06-10T04:20:10Z Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn b...

Xóa Khoảng Trắng Thừa Trong Word

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn bản của bạn thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Ở trên excel thì chúng ta xóa khoảng trắng thừa bằng hàm, còn ở word thì không có hàm cho chúng ta sử dụng trong trường hợp này.

Như ở ví dụ này, có nhiều khoảng trắng không cần thiết giữa các từ, chúng ta sẽ xóa đi và để lại 1 khoảng trắng phù hợp.


Các bạn nhấn phím tắt Ctrl + H để gọi hộp thoại Find And Replace

Chọn Replace

Find What: Gõ ( ){2,}

Replace With:/1

Check box vào Use Wildcards

Sau đó nhấn vào Replace All


Nhấn OK khi được hỏi


Kết quả các khoảng trắng không cần thiết đã biến mất, chỉ để lại một khoảng trắng hợp lý cách nhau ở các chữ.


Chúc các bạn thành công


 

GIỚI THIỆU: THUTHUATEXCEL.COM

Là một chuyên trang chia sẻ về các thủ thuật excel và kiến thức tin học văn phòng, tại đây bạn có thể tự học kiến thức cũng như gửi các thắc mắc của mình về những gì liên quan đến excel và tin học văn phòng.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Xóa Khoảng Trắng Thừa Trong Word Nhiều khi bạn nhận một file văn bản nhưng có quá nhiều khoảng trắng không cần thiết, hay bạn muốn bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn b...

Bài Mới Nhất: