Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-07-23T06:18:58Z Ở bài viết trước chúng ta đã được tìm hiểu về hàm Vlookup trong excel rồi, ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm Hlookup , hai...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Hlookup Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Ở bài viết trước chúng ta đã được tìm hiểu về hàm Vlookup trong excel rồi, ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm Hlookup, hai hàm này cùng là hàm tìm kiếm trong excel nhưng cách sử dụng ngược nhau.

1. Mô Tả Về Hàm Hlookup Trong Excel.

Hàm Hlookup dùng để tìm kiếm thông tin theo hàng trong một bảng dữ liệu, chính xác là hàm sẽ tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, và trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà các bạn chỉ định.


2. Cú Pháp Của Hàm Hlookup Trong Excel.

Hàm Hlookup có cú pháp như sau:

=HLOOKUP(Lookup_value; Table_array; Row_index_num; [Range_lookup])

➤ Trong đó:

- Lookup_value: Là đối số bắt buộc, đây là giá trị các bạn cần tìm trong hàng thứ nhất của Table_array

- Table_array: Là đối số bắt buộc, đây là một bảng dữ liệu để các bạn tìm kiếm (hàng đầu tiên của Table_array chứa giá trị Lookup_value). Table_array dùng để tham chiếu tới một phạm vi hoặc một tên phạm vi.

- Row_index_num: Là đối số bắt buộc, đây là số hàng trong Table_array mà từ đó sẽ trả về giá trị tương ứng.

- Range_lookup: Là đối số tùy chọn, đây là một giá trị logic (True hoặc False) cho biết cách thức tìm kiếm.

- Nếu đối số này là TRUE hoặc 1 hoặc bỏ qua thì hàm sẽ tìm kiếm tương đối (nếu không tìm thấy Lookup_value thì hàm sẽ trả về kết quả lớn nhất nhỏ hơn Lookup_value).

- Nếu đối số là FALSE hoặc 0 thì hàm sẽ tìm kiếm chính xác (nếu không tìm thấy Lookup_value thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Chú ý:

- Các giá trị trong hàng thứ nhất của Table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.

- Nếu Range_lookup là giá trị TRUE hoặc bỏ qua thì các giá trị trong hàng thứ nhất của Table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không hàm sẽ trả về giá trị không đúng.

- Nếu bỏ qua đối số Range_lookup thì hàm Hlookup sẽ mặc định là tìm kiếm tương tối.

- Các bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) trong Lookup_value nếu Lookup_value là văn bản và hàm Hlookup tìm kiếm chính xác (Range_lookupFALSE).

3. Ví Dụ Của Hàm DateValue Trong Excel.

Để hiểu hơn về hàm Hlookup mời các bạn xem ví dụ bên dưới.

Mình có một bảng xếp loại như sau, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu ở bảng dưới để xếp loại cho cách sinh viên


Công thức triển khai =HLOOKUP(C2;$B$9:$E$10;2;1) 


Kết quả


Copy xuống các ô còn lại


Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về hàm Hlookup rồi, chúc các bạn thành công.
CTV - Anh Thư


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Hlookup Trong Excel Ở bài viết trước chúng ta đã được tìm hiểu về hàm Vlookup trong excel rồi, ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm Hlookup , hai...

Bài Mới Nhất: