Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-07-13T03:16:12Z Mời các bạn xem hướng dẫn và ví dụ về hàm DATEVALUE trong Microsoft Excel ở bên dưới.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Datevalue Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Mời các bạn xem hướng dẫn và ví dụ về hàm DATEVALUE trong Microsoft Excel ở bên dưới.

1. Mô Tả Về Hàm DateValue Trong Excel.

Hàm DateValue dùng để chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang dạng số mà phần mềm excel công nhận là ngày tháng.

2. Cú Pháp Của Hàm DateValue Trong Excel.

Hàm DateValue có cú pháp như sau:

=DATEVALUE(date_text)

Trong đó:

- date_text: Là điều kiện bắt buộc phải có và là văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày mà Excel hiểu được, hoặc tham chiếu đến một ô chứa văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày của Excel.

- Nếu như phần năm được bỏ qua thì hàm DateValue sẽ lấy phần năm là năm trong hệ thống đồng hồ của Windows

- Theo mặc định ngày 01/01/1900 sẽ có số là 1

3. Ví Dụ Của Hàm DateValue Trong Excel.

Các bạn quan sát ví dụ ở hình sau:


Ở ô A4 và A5 cùng trả về một kết quả, bởi vì ô A5 tuy không có năm nhưng hàm DateValue sẽ lấy năm hiện tại trên hệ thống.

Chúc các bạn thành công.


 

GIỚI THIỆU: THUTHUATEXCEL.COM

Là một chuyên trang chia sẻ về các thủ thuật excel và kiến thức tin học văn phòng, tại đây bạn có thể tự học kiến thức cũng như gửi các thắc mắc của mình về những gì liên quan đến excel và tin học văn phòng.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Datevalue Trong Excel Mời các bạn xem hướng dẫn và ví dụ về hàm DATEVALUE trong Microsoft Excel ở bên dưới.

Bài Mới Nhất: