Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-07-11T14:07:10Z Mời các bạn xem ý nghĩa và ví dụ về hàm cơ bản trong excel đó là hàm Countblank ở bên dưới.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Countblank Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Mời các bạn xem ý nghĩa và ví dụ về hàm cơ bản trong excel đó là hàm Countblank ở bên dưới.

1. Công Dụng Của Hàm Countblank.

Hàm Countblank có tác dụng trả về số ô không có dữ liệu trong một vùng, hoặc một dãy ô.

2. Công Thức Của Hàm Countblank.

Hàm Countblank có công thức như sau:

=COUNTBLANK(Range)

Trong đó:

- Range: Là dãy, vùng ô cần tính số ô rỗng.

Chú ý:

- Một công thức khác trả về chuỗi Text rỗng cũng được đếm là ô rỗng.

3. Ví Dụ Của Hàm Countblank.

Chúng ta có một bảng tính như bên dưới, trong đó ở ô Kết Quả những bạn nào có dấu tích có nghĩa là vượt qua ký thi, còn những bạn nào trống nghĩa là phải thi lại.

Bây giờ chúng ta cần đếm số học sinh thi lại, hay chính là đếm số ô trống trong cột Kết Quả


Chúng ta nhập công thức =COUNTBLANK(D2:D8)


Kết quả trả về là 3, vậy có 3 ô rỗng tương đương với sô học viên phải thi lại.


Có một thủ thuật excel khác được ứng dụng để nhập giá trị vào các ô rỗng, các bạn có thể tham khảo để hiểu hơn nhé.

Chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Countblank Trong Excel Mời các bạn xem ý nghĩa và ví dụ về hàm cơ bản trong excel đó là hàm Countblank ở bên dưới.

Bài Mới Nhất: