Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-06-22T04:52:03Z Ở bài viết tiếp theo về nhóm hàm logic , mời các bạn xem hướng dẫn sử dụng, ví dụ cơ bản về hàm And trong excel, thông thường nhóm hàm ...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm And Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Ở bài viết tiếp theo về nhóm hàm logic, mời các bạn xem hướng dẫn sử dụng, ví dụ cơ bản về hàm And trong excel, thông thường nhóm hàm logic này hay dùng để trả về kết quả là True hoặc False, tuy nhiên khi ứng dụng thực tế thì chúng ta sẽ dựa vào đó để kết hợp với các hàm khác sao cho hiệu quả và đúng mục đích mong muốn.

Mời các bạn theo dõi bài viết.

1. Công Dụng Của Hàm AND Trong Excel.

Hàm And có tác dụng dùng để tính toán, kiểm nghiệm logic nhiều điều kiện khác nhau, hàm sẽ trả về kết quả là True nếu tất cả các đối số của hàm định vị là True, và trả về False nếu một trong các đối số định vị là False.

2. Công Thức Của Hàm AND Trong Excel.

Hàm And có công thức như sau:

=AND(Logical1;[Logical2];...)

Trong đó:

- Logical1: Là đối số bắt buộc, là điều kiện thứ nhất phải đưa về được thành giá trị logic.

- Logical2...: Tùy chọn.

3. Ví Dụ Về Hàm AND Trong Excel.

Mời các bạn xem ví dụ sau

Giả sử các bạn nhập công thức =AND(TRUE;TRUE) thì kết quả trả về là TRUE


Còn nhập =AND(TRUE;TRUE;FALSE;TRUE) thì kết quả trả về là FALSE bởi vì có một giá trị là FALSE


Hoặc chúng ta thử nhập công thức =AND(2+7=9;2*5=10) thì kết quả trả về là TRUE


Hàm And thường được kết hợp với hàm If trong excel, các bạn thử xem ví dụ dưới đây.

Nếu học viên có điểm trên 5 và số ngày phép dưới 1 ngày thì sẽ Đậu, còn lại phải thì lại, công thức triển khai như sau:

=IF(AND(C2>=5;D2<1);"Đậu";"Thi Lại") 


Kết quả


Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu hàm And trong excel rồi, chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm And Trong Excel Ở bài viết tiếp theo về nhóm hàm logic , mời các bạn xem hướng dẫn sử dụng, ví dụ cơ bản về hàm And trong excel, thông thường nhóm hàm ...

Bài Mới Nhất: