Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2023-08-11T10:13:06Z   Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm mới trong office 365, đó là hàm TOROW.

[Office 365] Hàm TOROW Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm mới trong office 365, đó là hàm TOROW.

Đây là một hàm mới, và nó chỉ có trên office 365, nhưng phiên bản office thấp hơn không có hàm này, nên các bạn lưu ý khi sử dụng, nếu vô tình gửi đi mà người nhận dùng phiên bản office thấp thì sẽ không hiển thị được kết quả như ban đầu.

Ý NGHĨA CỦA HÀM TOROW

Hàm ToRow trong excel được sử dụng với mục đích chuyển một bảng có nhiều dòng cột về một dòng.

CÚ PHÁP CỦA HÀM TOROW

Hàm ToRow có cú pháp đơn giản với một tham số bắt buộc và hai tham số tùy chọn

=TOROW(array, [ignore], [scan_by_column])

Trong đó:

- array: Vùng dữ liệu cần chuyển thành dòng.

- [ignore]: Tùy chọn bỏ qua các giá trị không mong muốn, gồm có 4 giá trị để chọn.

+ 0: Mặc định sẽ được bỏ qua, lấy hết các giá trị có trong array.
+ 1: Bỏ qua ô rỗng.
+ 2: Bỏ qua ô lỗi.
+ 3: Bỏ qua ô trống và lỗi.

- [scan_by_column]: Định hướng đọc, mặc định false hoặc 0 hoặc bỏ trống.

+ 0 hoặc false: Mặc định đọc dòng trước cột sau
+ 1 hoặc true: Đọc cột trước dòng sau

VÍ DỤ CỦA HÀM TOROW

Bỏ qua tham số thứ 2 và thứ 3, mặc định tham số thứ 3 không điền sẽ là 0, là đọc dòng trước cột sau:

=TOROW(A1:C3)


Với tham số thứ 3 là 1 sẽ đọc cột trước dòng sau

=TOROW(A1:C3,0,1)


Bạn quan sát hai ví dụ để thấy khác biệt khi chọn tham số thứ 3 nhé.

Chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: [Office 365] Hàm TOROW Trong Excel   Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm mới trong office 365, đó là hàm TOROW.

Bài Mới Nhất: