Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2023-06-01T04:57:28Z   Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng công thức để đếm số chữ ở một chuỗi trong excel.

Đếm Chữ Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng công thức để đếm số chữ ở một chuỗi trong excel.

Trong excel để đếm số ký tự trong một chuỗi chúng ta sẽ sử dụng hàm LEN cụ thể để đếm số ký tự có trong chỗi này chúng ta sẽ dùng hàm LEN, chú ý là hàm LEN sẽ đếm độ dài của chuỗi bao gồm khoảng trắng.


Như vậy để đếm chuỗi trên có bao nhiêu từ thì sẽ làm như thế nào?

Đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc dùng hàm LEN để đếm coi chuỗi đó có bao nhiêu ký tự phải không nào, vậy thì sẽ là =LEN(A1) và kết quả trả về là 12

Quan sát chuỗi dễ dàng thấy được rằng số từ sẽ bằng số khoảng trắng cộng thêm 1, vậy chỉ cần đếm có bao nhiêu khoảng trắng là sẽ biết được số từ, mà để đếm được khoảng trắng thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ số ký tự, trừ đi số ký tự không có khoảng trắng, mà để làm mất khoảng trắng thì chúng ta sử dụng hàm SUBTITUTE, với logic đó công thức đếm số chữ sẽ là:

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))+1

Kết quả


Chúc các bạn thành công.


 

THUTHUATEXCEL.COM

Đã từng rất sợ excel, dẫn đến ghét excel, và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel, thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy website này. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Đếm Chữ Trong Excel   Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng công thức để đếm số chữ ở một chuỗi trong excel.

Bài Mới Nhất: