Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2023-01-31T07:06:49Z   Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về biến dữ liệu, cách khai báo biến trong Python.

#3 Khai Báo Biến Trong Python

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về biến dữ liệu, cách khai báo biến trong Python.

Nếu trong vba excel để khai báo biến chúng ta bắt đầu bằng từ khóa Dim thì trong Python việc khai báo biến đơn giản hơn rất nhiều.

Để khai báo biến trong Python các bạn sử dụng cú pháp:

tenBien = giaTri

Trong đó:

tenBien: Là tên của biến mà bạn muốn đặt, tên biến không được chứa ký tự đặc biệt, con số mà được bắt đầu bằng chữ cái và được phân biệt chữ hoa, thường.

giaTri: Là giá trị của biến mà bạn muốn gán.

Ví dụ khai báo một biến trong Python

x=123
name="Elon Musk"

Ngoài ra trong Python bạn cũng có thể khai báo nhiều biến cùng một giá trị

x=y=z=123

Bạn cũng có thể khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng trên cùng một dòng

x,y,z="Elon Musk,123,True

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong Python.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: #3 Khai Báo Biến Trong Python   Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về biến dữ liệu, cách khai báo biến trong Python.

Bài Mới Nhất: