Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2021-10-11T10:29:12Z   Hôm...khá lâu rồi mình có chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm trả về nhiều kết quả trong excel , nhưng với một điều kiện.

Tìm Kiếm Nhiều Điều Kiện Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 


Hôm...khá lâu rồi mình có chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm trả về nhiều kết quả trong excel, nhưng với một điều kiện.

Hôm nay mình chia sẻ tiếp với các bạn cách tìm kiếm trả về nhiều kết quả nhưng với nhiều điều kiện.

Như ở ví dụ này, chúng ta sẽ đi tìm tên các nhân viên đã bán sản phẩm thỏa mãn các điều kiện cho trước.


Ở ô I2 các bạn nhập vào công thức sau:

=TEXTJOIN(",";TRUE;IF(($A$2:$A$9=F2)*($B$2:$B$9=G2)*($C$2:$C$9=H2);$D$2:$D$9;""))

Nhấn enter để kết thúc công thức, đây là công thức mảng, nhưng sử dụng trên office 365 nên các bạn không cần nhấn Ctrl + Shift + Enter nhé.


Copy xuống ta có kết quả.bài viết trước mình có giới thiệu hàm TEXTJOIN này rồi, và cũng đưa ra giải pháp dành cho những phiên bản office không có hàm này, nên ở đây mình không giải thích nữa, các bạn xem lại bài viết đó nhé.

Chúc các bạn thành công. 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Tìm Kiếm Nhiều Điều Kiện Trong Excel   Hôm...khá lâu rồi mình có chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm trả về nhiều kết quả trong excel , nhưng với một điều kiện.

Bài Mới Nhất: