Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-10-02T06:17:09Z Bạn có một danh cách họ và tên nhân viên, hay bất kỳ mội nội dung nào, và bạn muốn lấy các chữ cái đầu tiên để ghép lại, bài viết này s...

Lấy Các Chữ Cái Đầu Tiên Của Một Đoạn Text Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Bạn có một danh cách họ và tên nhân viên, hay bất kỳ mội nội dung nào, và bạn muốn lấy các chữ cái đầu tiên để ghép lại, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một hàm tự tạo bằng VBA để thực hiện điều đó.

Để dễ hình dung các bạn quan sát ví dụ như hình bên dưới.


Ở hình trên cột B chính là ghép các chữ cái đầu tiên của cột A lại với nhau, excel không có sẵn một hàm để làm như vậy, và chúng ta sẽ xây dựng hàm bằng VBA.

Đầu tiên các bạn nhấn phím tắt Alt + F11 sau đó vào Insert - Module


Copy đoạn code sau dán vào khung soạn thảo

Function NAME(my_string As String) As String
my_string = Trim(my_string)
Dim buff() As String
ReDim buff(Len(my_string) - 1)
For i = 1 To Len(my_string)
buff(i - 1) = Mid$(my_string, i, 1)
Next
NAME = buff(0)
For i = LBound(buff) + 1 To UBound(buff)
If buff(i - 1) = " " Then
NAME = NAME + buff(i)
End If
Next i
End Function

Như hình


Quay lại file excel và gõ công thức =NAME(A1)


Kết quả giống như yêu cầu trước đó mà chúng ta đã ví dụ


Chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Lấy Các Chữ Cái Đầu Tiên Của Một Đoạn Text Trong Excel Bạn có một danh cách họ và tên nhân viên, hay bất kỳ mội nội dung nào, và bạn muốn lấy các chữ cái đầu tiên để ghép lại, bài viết này s...

Bài Mới Nhất: