Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2019-08-12T03:43:32Z Mời các bạn theo dõi hướng dẫn sử dụng và ví dụ về hàm MATCH trong excel.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Match Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Mời các bạn theo dõi hướng dẫn sử dụng và ví dụ về hàm MATCH trong excel.

Hàm MATCH là một hàm thuộc nhóm hàm tìm kiếm, và được sử dụng rất nhiều trong việc dò tìm kết quả trong excel.

1. Mô Tả Về Hàm MATCH Trong Excel

Hàm MATCH có tác dụng dò tìm vị trí tương đối của một giá trị trong một danh sách chứa giá trị đó. Và hàm MATCH rất hay được hết hợp với hàm INDEX để dò tìm thay cho sử dụng hàm VLOOKUP trong excel.

2. Cú Pháp Của Hàm MATCH Trong Excel

Hàm MATCH có cú pháp như sau:

=MATCH(lookup_value;lookup_array;[match_type])

Trong đó:

- Lookup_value: Là đối số bắt buộc, giá trị tìm kiếm mà các bạn muốn tìm trong lookup_array. Lookup_value có thể là một giá trị hoặc một tham chiếu ô đến một số, văn bản hoặc giá trị logic.

- Lookup_array: Là đối số bắt buộc, đây chính là phạm vi ô được tìm kiếm, phạm vi này chứa lookup_value.

- Match_type: Là đối số tùy chọn, đây là kiểu tìm kiếm (số -1; 0 hoặc 1) để hàm áp dụng tìm kiếm lookup_value với các giá trị trong lookup_array. Nếu các bạn bỏ qua không nhập match_type thì giá trị mặc định là 1.

+ Match_type là 1 hoặc bỏ qua thì hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value. Giá trị trong lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

+ Match_type là 0 thì hàm MATCH tìm kiếm giá trị chính xác bằng lookup_value.

+ Match_type là -1 thì hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chú ý:

- Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị chứ không trả về giá trị, hàm không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong văn bản.

- Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

- Có thể sử dụng ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) trong lookup_value nếu kiểu tìm kiếm là 0 và lookup_value là chuỗi văn bản.

3. Ví Dụ Của Hàm MATCH Trong Excel

Để hiểu hơn về hàm MATCH, mời các bạn xem ví dụ bên dưới. Mình có một bảng tính như bên dưới, các bạn chú ý ở cột Doanh Thu dữ liệu được sắp xếp từ bé đến lớn

3.1. Yêu cầu số 1: Tìm vị trí doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 35.000

Với yêu cầu này thì công thức như sau: =MATCH(35000;E2:E10;1)

Với:

35000: Là giá trị dùng để so sánh lookup_value

E2:E10: Là vùng cần tìm kiếm lookup_array

1: Là kiểu tìm kiếm match_type nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value

Kết quả trả về chính là vị trí số 5 (Giá trị lớn nhất gần bằng 35.000 là 34.000)


3.2. Yêu cầu số 2: Tìm vị trí doanh thu bằng 41.800

Với yêu cầu này thì công thức như sau: =MATCH(41800;E2:E10;0)

Với:

41800: Là giá trị dùng để so sánh lookup_value

E2:E10: Là vùng cần tìm kiếm lookup_array

0: Là kiểu tìm kiếm match_type bằng lookup_value

Kết quả trả về chính là vị trí số 6


3.3. Yêu cầu số 3: Tìm vị trí doanh thu bằng 42.000

Với yêu cầu này thì công thức như sau: =MATCH(42000;E2:E10;0)

Với:

42000: Là giá trị dùng để so sánh lookup_value

E2:E10: Là vùng cần tìm kiếm lookup_array

0: Là kiểu tìm kiếm match_type bằng lookup_value

Kết quả trả về #N/A: Lý do là không có giá trị nào có doanh thu bằng 42.000 cả


Vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn về hàm MATCH trong excel rồi, chúc các bạn thành công.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm Match Trong Excel Mời các bạn theo dõi hướng dẫn sử dụng và ví dụ về hàm MATCH trong excel.

Bài Mới Nhất: