Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
Thủ Thuật Excel Facebook 2019-07-28T13:42:02Z Nhiều bạn gửi email cho Thủ Thuật Excel nói muốn trang update thêm nhiều hàm cơ bản trong excel cho các bạn dễ dàng xem khi cần, đơn...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm LEFT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


Nhiều bạn gửi email cho Thủ Thuật Excel nói muốn trang update thêm nhiều hàm cơ bản trong excel cho các bạn dễ dàng xem khi cần, đơn giản là một vấn đề đơn giản hay phức tạp thì nó sẽ dễ với người biết, người không biết thì nó là khó khăn, BQT cũng nghĩ thế nên có những chia sẻ về excel mà nghĩ ai cũng biết nhưng nhóm tác giả vẫn viết.

Và lần này sẽ chia sẻ với các bạn một hàm cơ bản trong excel thuộc nhóm hàm xử lý dữ liệu, đó là hàm LEFT

1. Công Dụng Của Hàm LEFT Trong Excel.

Hàm LEFT trong excel dùng để trả về một hoặc nhiều ký tự ĐẦU TIÊN trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định, hay hàm LEFT là dùng để lấy ký tự bên trái chuỗi, chúng ta còn có hàm RIGHT lấy ký tự bên phải, và hàm MID sẽ lấy ở giữa.

2. Công Thức Của Hàm LEFT Trong Excel.

Hàm LEFT có công thức như sau:

=LEFT(text;[num_chars])

Trong đó:

Text: Là đối số bắt buộc.

Num_chars: Là đối số tùy chọn, là số ký tự mà bạn muốn lấy ở chuỗi Text, Num_chars phải lớn hơn 0, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

3. Ví Dụ Về Hàm LEFT Trong Excel.

Chúng ta có bảng tính đơn giản như bên dưới


Giả sử bạn muốn tách chuỗi ở cột Mã Số ra lấy 4 số đầu tiên thì công thức như sau:

=LEFT(C2;4)


Kết quả


Ứng dụng một chút nào, giờ bạn có một danh sách email như bên dưới và muốn lấy các ký tự trước phần mở rộng của email ra nghĩa là lấy chuỗi ký tự trước chữ @. Hay rõ hơn là cách tách một chuỗi trước một ký tự cố định


Đầu tiên chúng ta sử dụng hàm SEARCH để xác định chuỗi văn bản đến @ bao gồm bao nhiêu ký tự, và công thức hàm SEARCH sẽ là =SEARCH("@";D2), kết quả trả về là số ký tự chứa luôn giá trị @, vậy chúng ta phải trừ giá trị này ra, nghĩa là trừ đi 1, vậy công thức sử dụng sẽ là:

=LEFT(D2;SEARCH("@";D2)-1)


Kết quả


Vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về cách sử dụng hàm LEFT trong excel rồi, cũng như tìm hiểu về cách kết hợp của hàm LEFT để cho ra các truy vấn theo yêu cầu. Chúc các bạn thành công.


 

Giới Thiệu Về: Thủ Thuật Excel

Là một chuyên trang chia sẻ về các thủ thuật excel và kiến thức tin học văn phòng, tại đây bạn có thể tự học kiến thức cũng như gửi các thắc mắc của mình về những gì liên quan đến excel và tin học văn phòng.

5 Thủ Thuật Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm LEFT Trong Excel Nhiều bạn gửi email cho Thủ Thuật Excel nói muốn trang update thêm nhiều hàm cơ bản trong excel cho các bạn dễ dàng xem khi cần, đơn...

Bài Mới Nhất: