Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2023-04-14T06:01:35Z   Trong Power BI thông thường chúng ta sẽ tính toán dữ liệu giữa các bảng dựa vào mối quan hệ, nhưng trong một vài trường hợp muốn tính toán...

[Dax]Tính Giá Trị Từ Hai Bảng Không Có Mối Quan Hệ

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 

Trong Power BI thông thường chúng ta sẽ tính toán dữ liệu giữa các bảng dựa vào mối quan hệ, nhưng trong một vài trường hợp muốn tính toán dữ liệu giữa hai bảng không có mối quan hệ thì sẽ làm như thế nào, mời các bạn xem hướng dẫn bên dưới.

Mình có một bảng Sale chứa các thông tin về SaleMan, Amt và Month.


Và một bảng Calendar chứa thông tin về ngày tháng.


Thông thường chúng ta sẽ tạo bảng quan hệ theo cột Month giữa hai bảng này để tính toán, nhưng trong trường hợp này tạo quan hệ sẽ thành mối quan hệ Many to many (*:*), mối quan hệ này được khuyến cáo không nên sử dụng nhiều, vì nếu bạn không hiểu thì dẫn đến 1 kết quả không được như kỳ vọng.


Bây giờ mình muốn tính kết quả của các SaleMan theo từng tháng được chọn sẽ phải làm như thế nào.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hàm SELECTEDVALUE như sau:

AmtMonth = CALCULATE(SUM(Sale[Amt]), 'Sale'[Month]=SELECTEDVALUE('Calendar'[Month]))


Và đây là kết quả:


Như các bạn thấy thì khi mình lọc theo Month thì kết quả của các SaleMan cũng hiển thị theo tương ứng.


 

Cao Cuong

Đã từng rất sợ excel dẫn đến ghét excel và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel thế là yêu excel, những gì mình biết về excel mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy mình ở đây. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích hãy giúp mình chia sẻ đến mọi người nhiều hơn để cùng nhau tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều.

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: [Dax]Tính Giá Trị Từ Hai Bảng Không Có Mối Quan Hệ   Trong Power BI thông thường chúng ta sẽ tính toán dữ liệu giữa các bảng dựa vào mối quan hệ, nhưng trong một vài trường hợp muốn tính toán...

Bài Mới Nhất: