Thủ Thuật Excel - Thủ Thuật Word - Tin Học Văn Phòng
THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG Facebook 2021-05-07T06:09:16Z   Excel của chúng ta bao gồm nhiều ô, và có các đường lưới ô để cho chúng ta dễ thao tác khi sử dụng, nhưng mặc định các đường lưới này khôn...

Bật Lưới Khi In File Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

 

Excel của chúng ta bao gồm nhiều ô, và có các đường lưới ô để cho chúng ta dễ thao tác khi sử dụng, nhưng mặc định các đường lưới này không hiển thị khi các bạn in file. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kích hoạt hiển thị đường lưới khi in.

Như ở ví dụ này thì chúng ta không kẻ khung cho dữ liệu, mà chỉ gõ chúng vào các ô có sẵn của excel.


Khi bạn nhấn lệnh in, thì các đường lưới này không hiển thị


Để kích hoạt chúng lên các bạn vào Page Layout ở mục Gridlines tích vào mục Print


Nhấn lệnh in và kiểm tra lại, thì đường lưới đã hiển thị rồi


Đây là kết quả so sánh trước và sau khi bật print gridlines cho các bạn dễ hình dung


Chúc các bạn thành công 

THUTHUATEXCEL.COM

Website chuyên chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là các kiến thức về phần mềm Microsoft Excel, mọi thông tin liên quan vui lòng gửi vào địa chỉ email dccuongcp@gmail.com hoặc nhắn tin vào địa chỉ messenger là dccuongcp

5 THUTHUATEXCEL.COM - THỦ THUẬT EXCEL, THỦ THUẬT WORD, TIN HỌC VĂN PHÒNG: Bật Lưới Khi In File Trong Excel   Excel của chúng ta bao gồm nhiều ô, và có các đường lưới ô để cho chúng ta dễ thao tác khi sử dụng, nhưng mặc định các đường lưới này khôn...

Bài Mới Nhất: